Kisgyörgy Sándor (1845-1935) vargyasi unitárius lelkész-esperes Emlékiratai című könyvének bemutatója