logo

Erdővidék Térségi Televízió

Adatvdelem, Jogi Nyilatkozat

JOGI NYILATKOZAT TARTALMAK FELHASZNLSRL:
1 A honlap tulajdonosa s zemeltetje az Intermedia Erdvidk Egyeslet, a tovbbiakban ERDTV: A honlapon tallhat anyagok ("tartalom") felhasznlsi- vagy tulajdonjogval AZ ERDTV rendelkezik. Ezek hasznlata csak magnjelleg lehet, brmifle zleti jelleg felhasznlshoz az ERDTv elzetes, rsbeli hozzjrulsa szksges. A Felhasznlnak tiszteletben kell tartania a tartalomhoz kapcsold sszes szerzi s ms jogot, s nem vltoztathatja meg vagy mdosthatja a tartalmat.
1.2 Tilos a honlap brmely tartalmnak sokszorostsa, msolsa, terjesztse (idertve az e-mail, fax vagy ms elektronikus kszlk tjn trtn eljrsokat is), publiklsa, mdostsa, tovbbtsa, kivve, ha n (felhasznl) rendelkezik az ERDTV kpviseletre jogosult szemlytl szrmaz engedllyel. E tilalom al esik klnsen a honlapon tallhat sszes szveg, kp, grafika, logo, emblma, fot, hang- s videoanyag vagy ezek llkpei.

ADATVDELMI NYILATKOZAT:
I. Bevezet

Az Erdtv.com weboldalat az Intermedia Erdvidk Egyeslet (a tovbbiakban: ERDTV) zemelteti.

Az erdtv.com-t zemeltet ERDTV az albbi adatvdelmi s -kezelsi elveket tartalmaz nyilatkozatot teszi kzz, melyet magra nzve kteleznek ismer el. Nyilatkozatunk sszelltsakor klns tekintettel vettk figyelembe a szemlyes adatok vdelmrl s a kzrdek adatok nyilvnossgrl szl trvnyt, az egynek vdelmrl a szemlyes adatok gpi feldolgozsa sorn Strasbourgban, 1981. janur 28-n kelt Egyezmnyt kihirdet 1998. vi VI. trvnyt, valamint az elektronikus hrkzlsrl szl 2003. vi C. trvny XVII. fejezetben foglalt rendelkezseket.

Jelen kzlemnynk clja, hogy online szolgltatsaink minden terletn, minden egyn szmra - brmifle megklnbztets nlkl ? biztostva legyen, hogy alapvet jogait tiszteletben tartsk a szemlyes adatok gpi feldolgozsa sorn.

Az erdtv.com szmra kiemelt fontossg cl a weboldal ltogati ltal rendelkezsre bocstott szemlyes adatok vdelme, a ltogatk informcis nrendelkezsi jognak a biztostsa. ERDTV a ltogatk szemlyes adatait bizalmasan, a hatlyos jogszablyi elrsokkal sszhangban kezeli, gondoskodik azok biztonsgrl s megteszi azon technikai s szervezsi intzkedseket, valamint kialaktja azon eljrsi szablyokat, amelyek a vonatkoz elrsok rvnyre juttatshoz szksgesek.

Az Erdtv.com a ltogatra vonatkoz egyedi adatokat kizrlag az rintett hozzjrulsval fogja egyb clokra felhasznlni, illetve harmadik fl szmra kiadni.

II. Fogalom-meghatrozsok a jelen nyilatkozat alkalmazsa sorn:

a) szemlyes adat:
brmely meghatrozott (azonostott vagy azonosthat) termszetes szemllyel (a tovbbiakban: ?ltogat?, ?rintett?, ?gyfl?) kapcsolatba hozhat adat, az adatbl levonhat, az rintettre vonatkoz kvetkeztets. A szemlyes adat az adatkezels sorn mindaddig megrzi e minsgt, amg kapcsolata az rintettel helyrellthat. A szemly klnsen akkor tekinthet azonosthatnak, ha t - kzvetlenl vagy kzvetve - nv, azonost jel, illetleg egy vagy tbb, fizikai, fiziolgiai, mentlis, gazdasgi, kulturlis vagy szocilis azonossgra jellemz tnyez alapjn azonostani lehet.

b) klnleges adat:

ba) a faji eredetre, a nemzeti s etnikai kisebbsghez tartozsra, a politikai vlemnyre vagy prtllsra, a vallsos vagy ms vilgnzeti meggyzdsre, az rdek-kpviseleti szervezeti tagsgra,
bb) az egszsgi llapotra, a kros szenvedlyre, a szexulis letre vonatkoz adat, valamint a bngyi szemlyes adat.

c) adatkezels

az alkalmazott eljrstl fggetlenl az adatokon vgzett brmely mvelet vagy a mveletek sszessge, gy pldul gyjtse, felvtele, rgztse, rendszerezse, trolsa, megvltoztatsa, felhasznlsa, tovbbtsa, nyilvnossgra hozatala, sszehangolsa vagy sszekapcsolsa, zrolsa, trlse s megsemmistse, valamint az adatok tovbbi felhasznlsnak megakadlyozsa. Adatkezelsnek szmt a fnykp-, hang- vagy kpfelvtel ksztse, valamint a szemly azonostsra alkalmas fizikai jellemzk (pl. ujj- vagy tenyrnyomat, DNS-minta, riszkp) rgztse is.

d) adatfeldolgozs

az adatkezelsi mveletekhez kapcsold technikai feladatok elvgzse, fggetlenl a mveletek vgrehajtshoz alkalmazott mdszertl s eszkztl, valamint az alkalmazs helytl.

e) adattovbbts

az adatot meghatrozott harmadik szemly szmra hozzfrhetv teszik.

f) nyilvnossgra hozatal

az adatot brki szmra hozzfrhetv teszik.

g) adatkezel

az a termszetes vagy jogi szemly, illetve jogi szemlyisggel nem rendelkez szervezet, aki vagy amely az adatok kezelsnek cljt meghatrozza, az adatkezelsre (belertve a felhasznlt eszkzt) vonatkoz dntseket meghozza s vgrehajtja, vagy az ltala megbzott adatfeldolgozval vgrehajtatja.

h) adatfeldolgoz

az a termszetes vagy jogi szemly, illetve jogi szemlyisggel nem rendelkez szervezet, aki vagy amely az adatkezel megbzsbl - belertve a jogszably rendelkezse alapjn trtn megbzst is - szemlyes adatok feldolgozst vgzi.

i) adattrls

az adatok felismerhetetlenn ttele oly mdon, hogy a helyrelltsuk tbb nem lehetsges .

j) automatizlt adatllomny

automatikusan feldolgozsra kerl adatok sora.

k) gpi feldolgozs

a kvetkez mveleteket tartalmazza, ha azok rszben vagy egszben automatizlt eszkzkkel hajtjk vgre: adatok trolsa, az adatokkal vgzett logikai vagy aritmetikai mveletek, az adatok megvltoztatsa, trlse, visszakeresse s terjesztse.


III. Adatok minsge, azaz a szemlyes adatokra vonatkoz kvetelmnyek a gpi feldolgozs sorn:

a) az adatokat csak tisztessgesen s trvnyesen szabad megszerezni s feldolgozni.

b) az adatokat csak meghatrozott s trvnyes clra szabad trolni, s attl eltr mdon nem szabad felhasznlni.

c) az adatoknak trolsuk cljval arnyban kell llniuk, s meg kell felelnik e clnak, azon nem terjeszkedhetnek tl.

d) az adatoknak pontosaknak s ha szksges idszereknek kell lennik.

e) az adatok trolsi mdjnak olyannak kell lennie, amely az adatalany azonostst csak a trols cljhoz szksges ideig teszi lehetv.

IV. Az adatalanyt vd tovbbi garancik:

Mindenkinek joga van arra, hogy

a) tudomst szerezzen a szemlyes adatok automatizlt llomnyrl, annak f cljairl, valamint az adatllomnyt kezel szemlyrl s szoksos lakhelyrl vagy szkhelyrl.

b) sszer idkznknt s tlzott ksedelem vagy kltsg nlkl rtesljn arrl, hogy egy automatizlt adatllomnyban szemlyes adatait troljk-e, s ezekrl az adatokrl szmra rthet formban tjkoztassk.

c) indokolt esetben ezeket az adatokat helyesbttethesse vagy trltethesse a lehet legegyszerbben s leggyorsabban megvalsthat mdon.

d) jogorvoslattal lhessen, ha a jogszablyokban foglalt tjkoztatsi vagy indokolt esetben kzlsi, helyesbtsi, illetve trlsi krelmt nem teljestik. Az rintett krelmre az adatkezel tjkoztatst ad az ltala kezelt, illetleg az ltala megbzott feldolgoz ltal feldolgozott adatairl, az adatkezels cljrl, jogalapjrl, idtartamrl, az adatfeldolgoz nevrl, cmrl (szkhelyrl) s az adatkezelssel sszefgg tevkenysgrl, tovbb arrl, hogy kik s milyen clbl kapjk vagy kaptk meg az adatokat. Az adatkezel kteles a krelem benyjtstl szmtott legrvidebb id alatt, legfeljebb azonban 30 napon bell rsban, kzrthet formban megadni a tjkoztatst. Az rintett, jogainak megsrtse esetn, az adatkezel ellen a brsghoz fordulhat. Az adatkezel az rintett adatainak jogellenes kezelsvel vagy a technikai adatvdelem kvetelmnyeinek megszegsvel msnak okozott krt kteles megtrteni. Az rintettel szemben az adatkezel felel az adatfeldolgoz ltal okozott krrt is. Az adatkezel mentesl a felelssg all, ha bizonytja, hogy a krt az adatkezels krn kvl es elhrthatatlan ok idzte el. Nem kell megtrteni a krt annyiban, amennyiben az a krosult szndkos vagy slyosan gondatlan magatartsbl szrmazott.

Szemlyes adat akkor kezelhet, ha

a) ahhoz az rintett hozzjrul, vagy

b) azt trvny vagy - trvny felhatalmazsa alapjn, az abban meghatrozott krben - helyi nkormnyzat rendelete elrendeli. Trvny kzrdekbl - az adatok krnek kifejezett megjellsvel - elrendelheti a szemlyes adat nyilvnossgra hozatalt. Minden egyb esetben a nyilvnossgra hozatalhoz az rintett hozzjrulsa, klnleges adat esetben rsbeli hozzjrulsa szksges. Ktsg esetn azt kell vlelmezni, hogy az rintett a hozzjrulst nem adta meg. Az rintett hozzjrulst megadottnak kell tekinteni az rintett kzszereplse sorn ltala kzlt vagy a nyilvnossgra hozatal cljbl ltala tadott adatok tekintetben.

Az adatkezels clhoz ktttsge:

Szemlyes adatot kezelni csak meghatrozott clbl, jog gyakorlsa s ktelezettsg teljestse rdekben lehet. Az adatkezelsnek minden szakaszban meg kell felelnie e clnak. Csak olyan szemlyes adat kezelhet, amely az adatkezels cljnak megvalsulshoz elengedhetetlen, a cl elrsre alkalmas, csak a cl megvalsulshoz szksges mrtkben s ideig.

Adattovbbts, az adatkezelsek sszekapcsolsa:

Az adatok akkor tovbbthatk, valamint a klnbz adatkezelsek akkor kapcsolhatk ssze, ha az rintett ahhoz hozzjrult, vagy trvny azt megengedi, s ha az adatkezels felttelei minden egyes szemlyes adatra nzve teljeslnek.

Adatbiztonsg:

Az adatkezel, illetleg tevkenysgi krben az adatfeldolgoz kteles gondoskodni az adatok biztonsgrl, kteles tovbb megtenni azokat a technikai s szervezsi intzkedseket s kialaktani azokat az eljrsi szablyokat, amelyek e trvny, valamint az egyb adat- s titokvdelmi szablyok rvnyre juttatshoz szksgesek. Az adatokat - kiemelten az llamtitokk s a szolglati titokk minstett szemlyes adatot - vdeni kell klnsen a jogosulatlan hozzfrs, megvltoztats, nyilvnossgra hozs vagy trls, illetleg srls vagy a megsemmisls ellen.

V. Egyb adatvdelmi informcik
Az Erdtv.com szolgltatsainak ignybevtele az adatkezelshez s az adatok trolshoz trtn hozzjrulsnak minsl. Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban brmilyen szrevtele van, krem forduljon bizalommal a modertorhoz.

Kellemes idtltst kvnunk!